Skip to main content

Ulistajte svoj sportski objekat. Besplatno!

SportyMate platforma za partnere vam pruža mogućnost da dođete do što većeg broja korisnika, uz online praćenje rezervacija.

  • Besplatan CRM za korišćenje
  • Direktne rezervacije
  • Naknada na bazi uspešnosti

Naši partneri

Neki od poslovnih korisnika koji se već nalaze na našoj aplikaciji.

Kako funkcioniše Sporty Mate?

SportyMate na jednostavan način omogućava rezervaciju sportskih aktivnosti u vašem objektu od strane naših korisnika.

Kao naš Partner, omogućavamo Vam potpuno besplatno korišćenje softvera, koji je direktno povezan sa aplikacijom za korisnike, putem kojeg možete pratiti sve rezervacije, bez nepotrebnih telefonskih poziva.

Plaćanje termina se vrši u skladu sa vašim poslovanjem - možete biti online putem aplikacije ili na licu mesta, dok naša nadoknada zavisi isključivo od broja naših korisnika koji dođe u Vaš sportski objekat.